Wednesday, March 08, 2006

8th March International Women's day

روز زن هست ...بازم 8 مارس شده ...انگار بار گناهی که هنوز به مقصد نرسونیدم هنوز بر دوشم سنگینی میکنه ... وقتی بیش از نیمی از زنان دنیا زنان هنوز باید حسرت حقوق مساوی با مردان رو بخورند ...زنان ایرانی حتی حق انتخاب پوشش رو هم ندارند ... قانون به زنان به عنوان نصف مردان مینگرد ... قتل زنان و دختران جوان به اسم " قتل های ناموسی " و توسط مردان ؟!؟! با " غیرت " در چهار گوشه دنیا اتفاق می افته ...هر سال در روز زن هر کاری از دستمون بر میاد انجام میدیم ... توی وبلاگ ها مون فریاد میزنیم ...در مراسم های مختلف شرکت میکنیم ... ولی هنوز راه بسیار درازی در پیش رو داریم ...مینویسیم تا شاید ، فقط شاید یک نفر بیشتر به صف مخالفان آپارتاید جنسی بپیوندد ... توی این چند سال اخیر که وبلاگ فارسی مینویسم تا حالا با چندین زن بحث کردم تا روزی که بسیاری از زنان حاضرند در پشت شوهر ، پدر ، برادر و ... سنگر بگیرند ..اوضاع خیلی فرق نحواهد کرد ..تا روزی که مردان بسیاری فقط بلدند شعار دفاع از حق و حقوق زنان را سر بدهند و در زندگی شخصی اشون حداقل حق و حقوق رو برای شریک زندگی اشون قائل نباشن دنیا تغییر چندانی نخواهد کرد ... چند سال دیگه به برابری کامل می رسیم ؟؟

ترانه قشنگ به پا خیز ای زن با صدای پروین و فریدون

کارزار زنان با صدای
گسیو شاکری

ویدئو کلیپ من یک زنم به مناسبت روز جهانی زن