Wednesday, June 06, 2007

خاطراتی که هرگز نمی میرند


با دیدن این عکس تمام خاطرات کوهنوردی های ایران برام زنده شد ... به جرات بگم که تنها ترین چیزی که از دوران زندگی در ایران هنوزم دلم براشون تنگ میشه همون کوهها ست " و خاطراتی که اونجا داشتم ...