Monday, May 21, 2007

گل های سرخ پژمرده میشوند ولی فراموش نمیشوند ... ما بیشمارانیم ...

برای شندیدن و یا دانلود کردن قسمت اول مصاحبه با بازماندگان کشتار در زندانهای جمهوری اسلامی در تابستان 1367 - این برنامه ها از رادیوی " KPFK's Online Audio " در کالیفرنیا پخش شده و قسمت دوم برنامه هم در پنجشنبه آینده ادامه خواهد داشت . برای توجه کسانی که فکر می کنند با چند تا شعار الکی توسط چند ملای جانی و با بوق و کرُنا کردن اون شعار ها دوست دارند که ادای روشنفکر در بیاورند و " تاریخ معاصر " رو تحریف کنند و یا در بهترین حد فراموش کنند !

لینک ها ی مرتبط

اولين کلنگ گلزار خاوران

فبلم شاهدان چشم بسته رو حتما تماشا کنید
خاتمی ها و احمدی نزادها کجا بودند ؟

بیداران

آخر چگونه مي شود خون های ريخته شده را فراموش کرد؟

به یاد سَرو های به خاک افتاده در تابستان

منیره برادران

سودابه اردوان

زندانی سياسی آزاد بايد گردد