Wednesday, June 14, 2006

! Happy Birthday Che

14 جون زاد روز تولد برزگ مردی است که قلبش همیشه برای مردم و رهائی مردم می تپید و جانش را فدای ارمانش و رهائی ملت در ستم کرد ... رفیق " ارنستو چه گوارا " ی آرژانتینی برای رهائی مردم شیلی و کوبا جنگید و جانش را فدا کرد ..." چه گوارا " اهل سفر بود ... رفیق " چه " نمونه کاملی از تفکر فرا جهانی بود ... بی خود نیست که ماموران " سیا " ی امریکا پس از سالها برنامه ریزی ، کلی هزینه و گسیل کردن نیروهای نظامی امریکای به چند کشور برای دستگیری رفیق " چه " حتی ترسیدند که محل دفن وی را به مردم اطلاع دهند ... " چه " در نبردی نابرابر در جنگل پس از اتمام مهمات گروهشان در مقابل ارتش و نیروهای ویژه امریکائی در درگیری جان سپرد و نامش و یادش برای همیشه در قلب های انسان های آزادیخواه جهان باقی ماند ..او براستی یک " قهرمان " بود . دوست عزیزی برام این کلیپ رو فرستاد که پیشنهاد میکنم حتما ببینید .