Wednesday, June 09, 2004

che cuevara the motorcycle diaries


خوندن کتاب مسافرتهای " چه گوارای " 23 ساله و دوستش با موتورسيکلت در امريکای لاتين رو ديشب تموم کردم. اينقدر نگارش اين سفرنامه زيبا و جالب هست که از يک فصل تا فصل بعدی نمی تونستم کتاب رو زمين بگذارم .
برای اولين بار خاطرات زندگی شخصی " چه گوارا " به قلم خودش و با گرد آوری توسط دخترش چاپ شده.
در ژانويه سال 1952 دو مرد جوان از شهر " بونس آيروس " ( پايتخت کشور آراژانتين ) برای مسافرت و تفريح ، و شناحتن کشورهای همسايه با موتور سيکلتی معمولی سفری رو به آمريکای لاتين آغاز کردند. اين مسافرت 8 سال قبل از انقلاب کوبا صورت گرفته... روزشمار " چه گوارا " در طی مسافرت به کشورهای : آرژانتين ، شيلی ، پرو و ونزوئلا، پّر است از خاطراتی خوش ، اتفاقات ناگواری که تجربه کرده ، مشاهدات عينی از وضع زندگی مردم عادی و ...
دهسال بعد از اون مسافرت " چه گوارا " به شخصيتی جهانی تیديل شده بود. اگر زندگيش به مبارزات و قهرمانی های بسيار بزرگتر همراه نمی شد ، همان مسافرت با موتورسيکلت می تونست يکی از بزرگترين اتفاقات زندگی اون بشه .
در اکتبر سال 1967 ماموارن " CIA " با دستوری از واشنگتن با کمک ماموران نظامی کشور بوليوی به جنگلهای محل زندگی " چه گوارا " و همراهانش يورش بردند و بعد از چند روز درگيری پيکر زخمی " چه گوارا " رو به اسارت بردند و سپس کشتند . از اونجائی که واشنگتن می دونست که " چه " چهره مردمی است و هزارن نفر در سراسر دنيا به چشم يک قهرمان به او می نگردند مخفيانه در محلی دور افتاده او را دفن کردند و تازه چند سال پيش يکی ار مامورانی که در اين عمليات دست داشت قبل از مرگ خودش ، محل دفن " چه گوارا " را لو داد ... امروزه در روز 8 اکتبر بمناسبت سال مرگ " چه گوارا " از وی ياد میکنند و بنای يادبوی در شهر " هاوانا " ( کشور کوبا ) برای وی شاخته شده .
خوندن اين کتاب رو به همه کسانی که اين امکان رو دارند جدا پيشنهاد می کنم . من خبر دارم که يکی از وبلاگ نويسان عزيز مقيم تهران در حال ترجمه اين کتاب به زبان فارسی بود.اگر اين کتاب ترجمه و چاپ شده خواندنش غنيمتی است برای شناخت روحيه و احساسات و ..قهرمان تاريخ معاصر .