Tuesday, September 18, 2007

وطن کجاست ؟

تازه از چند سفر برگشته ام و دیدم که دوست خوبم نویسنده " سرزمین نو " من رو به بازی وبلاگی " وطن " دعوت کرده راستش زیاد اهل این بازی های وبلاگی نیستم ... من " وطن " ندارم و هیچوقت نداشته ام ... کشور محل تولدم هرگز برای من معنای وطن نداشته ... کشور انگلستان که بیشترین سال های عمرم رو در اون زندگی کرده ام هم هرگز برای من وطن نبوده ...
کشور ایران هم که چند سالی ( تین ایجر ی ) شهروند اجباری اش بودم هرگز
و طنم نیست .... پرچم امریکا ، انگلیس و ایران هم هیچوقت هیچ حسی رو در من زنده نکرده اند ...کلا از حس ناسیونالیستی بی بهره ام و بسیار شاد از این موضوع ... به هیج کشور خاصی هم تعصب ندارم وهمه جا میتونه برای من محل زندگی و گذران عمرم باشه ... به خاطر مسافرت های فراوان و سفر به دور دنیا این شانس روداشته ام که خودم رو فرزند دهکده بزرگ جهانی احساس کنم و همیشه سعی میکنم که در هر کجای دنیا راحت هستم همونجا رو برای زندگی انتخاب کنم ....هیچوقت هم نتونستم بفهمم که چرا عده ای به یک مشت خاک اونقدر چسبیده ان و گاهی براش گریه هم میکنند ! بعد از دیدن این فیلم مستند 1 ساعته باهم میشه گفت که ایران وطن کسی هست ؟ اون " وطن " برای خودتون ! کشور تضادها ، ارزونی کسانی که بهش افتحار میکنن