Thursday, June 14, 2007

! Happy Birthday Che

به بهانه تولد چه گوارا ...پزشک دلسوزی که در راه آزادی و برای انسانیت جان باخت... قهرمانی که نامش در قلب ملت های مختلف جهان ثبت شده

پی نوشت :
متاسفانه چند روزی است که سایتی که برای کامنتدونی استفاده میکنم خراب شده ... ممنون از دوستانی که ای میل زده اند و پرسیده اند ، باید بگم که من هرگز هیچ کامنت مخالفی رو پاک نمی کنم مگر فحاشی به دیگران باشه ! وقت کم اجازه نمیده که برم دنبال سایت های دیگه و عوضش کنم ! امیدوارم که سایت کامنت دونی زودتر درست بشه