Sunday, May 27, 2007

خاطرات گل های سرخ

برای شندیدن و یا دانلود کردن قسمت دوم و آخر این مصاحبه با بازماندگان کشتار در زندانهای جمهوری اسلامی در تابستان 1367 اینجا را کلیک کنید - این برنامه ها از رادیوی " KPFK's Online Audio " در کالیفرنیا پخش شده
این برنامه به زبان انگلیسی است و به نظر من همه باید حتما به این نوع مصاحبه ها که قسمت بزرگی از تاریخ معاصر ایران هست گوش کنند و تجربه های تلخ هزاران زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی رو فراموش نکنند ...اگر قرار هست قدمی هرچند کوچک به جلو برداریم بدون شناختن و فهمیدن تاریخ معاصر راه به جائی نخواهیم برد ... من با انتفام و اعدام مخالفم حتی برای سردمداران وحشی حکومت جمهوری اسلامی ولی ایمان دارم که روزی عدالت در دادگاههای قانونی اجرا میشه ...طرفداران " اصلاحات و 2 خردادی " در ایران حتما و حتما گوش کنند .. آیا هرگز از خود پرسیده اید که ، در زمانی که بهترین جوانان ایران زمین در سیاهچال های دولتی شکنجه ، تیرباران و اعدام میشدند خاتمی ها کجا بودند ؟ در دهه 60 فرصت طلبانی مثل " مسعود بهنود " ، " ابراهیم نبوی " ، " دکتر سروش " ، " ده نمکی " و ...و...و... کجا بودند ؟ شرم بر کسانی که سعی در وارانه جلوه دادن واقعیات دارند ... تخریف تاریخ فقط بنفع دشمنان مردم است

پی نوشت :
برای شنیدن قسمت اول این مصاحبه لطفن به پست تاریخ 21 می 2007 مراجعه کنید