Saturday, April 14, 2007

دنیا "وطن " من هست

خطاب به اون چند نفری که بعد از نوشتن پُستی در مورد فیلم 300 در وبلاگم ، توی این دو هفته اخیر زندگی اشون رو تعطیل کردن و روزانه چندین ای میل محبت آمیز !!!! به من میفرستند تا به راست راه " ایران پرستی " ، " خاک وطن "، " ایران دوستی " و ناسیونالیسم کور " و .... هدایت کنند !!! بیش از این از وقتم رو براشون نمیگذارم مثل گذشته ها از مولوی کمک میگیرم :


هر چه میگویم به قدر فهم توست

مردم اندر حسرت فهم درست


پی نوشت :
این موجود بیمار ، اسپم اینترنتی گویا با خودش قرار گذاشته هر از گاهی عقده گشائی هاش رو اینجابیاره ! به کامنت های این پست نگاه کنید ! کسانی که من رو میشناسن میدونن که به زحمت ، حوصله و فرصت
چت کردن با دوستان عزیز خودم رودارم چه برسه با یک غریبه ! این موجود بارها در ای میل هاش تقاضای دوستی کرده و عکس هم فرستاده انگار بی اعتنائی های من باعث رشد بیماری اش شده ! بهر حال من از دوستانی که اینجا میان و شاید فحش های این موجود رو بخونن معذرت میخوام !
خدایش ! عقلی به او بدهد !