Thursday, June 08, 2006

...run … run … run

دیروز دوباره زندانی هوای آفتابی بودم وتمام روز از خونه بیرون نیومدم ! این آلرژی لعنتی آخرش هم کار دستم میده ! قبلا میگفتن هر چی سن بالاتر بره آلرژی ها کمتر میشه ولی در مورد من از شانس بد برعکس هست ! باید مثل این ماشین با سرعت زیاد ازش فرار کنم ..شاید روزی موفق شدم !