Thursday, March 02, 2006

NO more WAR for OIL

عکس های زندانیانی عراقی شکنجه شده توسط سربازان دولت امریکا وانگلیس در زندان های عراق پس از سقوط صدام ! هدیه ای به تمام طرفداران حمله نظامی امریکا ومتحدانشون به کشور ایران ... مخالفت با حمله نظامی امریکا به ایران هرگز به منزله دفاع از رژیم آدمکش و دیکتاتور ایران نیست ... بعد از مشاهده عکس ها اگه میشه فقط یک لحظه خودتون و یا یکی از عزیزان تون رودر این حالت ها تصور کنید ! مرگی تلخ و سخت ... شکنجه ای که تاثیرات جسمی و روحی و روانی اش تا ابد با شخص شکنجه شده همراه هست ... من هم میدونم که بیشتر سربازان امریکائی و انگلیسی بااین وحشی بازی ها مخالف هستند ولی قدرتی که پس از تسخیر کشوری به اون ها داده میشه باعث میشه که یک عده بیمار روانی ، جنسی و وحشی این اعمال رو مرتکب بشن مگر ملت ما توی این 27 ساله از دست پاسدارن وحشی کم عذاب کشیدن ؟ چرا باید موافق با حمله یکی عده وحشی تر شد ؟ جنگ و خونریزی به بهانه دمکراسی و در اصل برا ی دستیابی به نفت پیشاپیش محکوم به شکست هست ... قدرت های خارجی با حمله نظامی به کشوری ، هر گز نمیتونن برای ملتی " دمکراسی " به ارمغان بیارن ...متاسفانه کشور عراق در آستانه جنگ داخلی است … … در تظاهرات بزرگ و سراسری جهانی در شهر اقامت خود شرکت کنید ...در تظاهرات روز 18 ماه مارچ در لندن بر علیه حمله نظامی امریکا و متحدانش به کشور ایران ، فعالانه شرکت کنیم …
نوشته ای برای شرکت در تظاهرات ضد جنگ در لندن