Monday, January 23, 2006

Do NOT Attack Iran

Troops Home from Iraq
Don't Attack Iran

من از زمان حمله نیروهای غربی و متحدانشون به عراق در تمام تظاهرات بر علیه جنگ شرکت کردم و هنوزم معتقدم که اون نیمچه دمکراسی ؟!؟! که قرار بود به مردم عراق داده بشه با اون هزینه و قیمت و چپاول ثروت های ملی و کُشت و کشتار مردم عراق ارزشی نداره ! همیشه مخالف حمله کردن و مخصوصا دخالت دولت های خارجی در امور کشورهای دیگه هستم و خواهم بود ... هر چند من از دولت ایران و حکام دیکتاتورش متنفرم . به نام مردم و آزادی در تظاهرات بزرگی که در روز 18 ماه مارچ در لندن برگذار میشه شرکت خواهم کرد و از تمام دوستان تقاضا می کنم که در حد توان خودشون نگذارند ایران به سرنوشت عراق فعلی دچار بشه ..راه حل مبارزه با ملا ها و سقوط دولت دیکتاتوری – اسلامی حمله نیروهای غربی به ایران نیست ... در هیچ کجای تاریخ بشریت تا به امروز دمکراسی به وسیله زور و جنگ از خارج از کشور وارد نشده !
محل شروع تظاهرات لندن :
Saturday 18th March 2006
Assemble 12 noon Parliament Square