Wednesday, October 19, 2005

مرجان خواننده و هنرپیشه قدیمی ایرونی

بشناس مرا حکایتی غمگین ام
افسانه تیره ی شبی سنگین ام
تلخ ام ، کِدر ام ، شکسته ام ، مسموم ام
ای دوست شناختی مرا
من اینم

من اینم و غرق خستگی آمده ام
ویرانم و از شکستگی آمد ه ام
از شهر یگانگی فراموشش کن
از شهر هزار دسته گی آمده ام
...

مرجان از معدود خوانندگان پاپ زن ایرانی است که صداش رو دوست دارم … بعداز سالیان آلبوم جدیدی به بازار داده … من در دنیای انیترنت از این اخبار با خبر میشم و همون جا هم دانلود میکنم . داشتم فکر میکردم که آخرین باری که به مغازه ایرونی رفتم کی بود ..اصلا یادم نمیاد باید بیش تر از 1 سال باشه ! خوبه که من در مرکز شهر لندن زندگی میکنم و بیش از 20 مغازه ایرونی در لندن هست …بماند حکایت دیدار این کاسب های آنچنانی هم از اون کار ها ئی هست که فقط در صورت اجبار انجام میدم !2 تا سی دی در این آلبوم هست که اولی تمام آهنگ ها جدید هستند . آلبومی به نام " شبهای خط خطی " 10 تا آهنگ در این آلبوم هست که اکثر ا جالب هستند . سی دی دوم به نام " خاطره ها " باز خوا نی آهنگ های قدیمی اش ، من آهنگ اول به نام " بیگانه " رو دوست دارم ... برای شنیدنش به اینجا بروید .