Tuesday, November 23, 2004

مروری بر جنايات بی پايان ملا ها

قابل توجه آغايون دوم خردادی و رهروان در بهترين حالت " کودن " و " بی سوادشان " بعد از خوندن اين سرگذشت های واقعی ، چطور ميشه حتی لحظه ای به اين آدمکشان خندان " اعتماد " کرد ؟ من با اعدام و انتقام مخالفم ولی در آينده ای نه چندان دور ، از انتقامی که فرزندان اين اسرا و شهيدان راه آزادی خواهند گرفت " حمام خونی" دوباره به راه خواهد افتاد ... اين بار " کثييف ترين خون ها " به روی زمين ريخته خواهد شد ... کاش راه بهتری وجود داشت .. ولی خودشان سرنوشت و نابودی محتومشان را اينگونه رقم زدند ..درست گفته اند که " نهال " کينه و نفرت با " خون " به "درختی " تنومند تبديل می شود

به دنيای شکنجه خوش آمديد عکسهای گزارش رو ببينيد

بچه ها تنها شما می دانيد

مادر