Saturday, September 22, 2007

کارنوال چرخ سواری در کنار رودخانه تیمز

فردا از ساعت 11 صبح تا 4 بعد ازظهر در مرکز شهر لندن ماشین ها رو راه نمیدهند و کارنوال چرخ سواری است ! نفشه مسیر اینحاست ... چندین مرکز برای شروع در نقاط مختلف شهر هست که آدرس هاشون اینجاست ... من در تعطیلات بودم که دوستم " پیتر " از قول من در سایت Hovis London Freewheel ثبت نام کرد و برام ای میل زد که داریم میرویم و تو هم جزو گروه هستی ! هرکسی که اهل چرخ سواری هست این روز استثنائی چرخ سواری در مرکز لندن بدون ماشین رو از دست نده ... در ساعت 4 بعدازظهر هم در " St. James’s Park " مراسمی هست و برنامه تموم میشه ! برا ی دانلود کردن تزیینات دوچرخه هم به اینحا بروید و با توجه به محلی که از اونحا شروع میکنید رنگ مورد نظر رو انتخاب کنید ! نزدیکترین به من شمال لندن هست که فردا چرخ ام این شکلی میشه ! هوا هم از قرار معلوم بدک نیست !