Tuesday, August 21, 2007

بعد از آن مرداد گران ... خشم تو خفته در خاکستر تابستاندر آستانه19 دهمین سالگردقتل عام و کشتار هزاران تن از زندانیان سیاسی در ایران ، فیلمی به نام " درختی که به خاطر می سپارد " رو که دوست خویم " مسعود رئوف " ساخته حتما در اینجا تماشا کنید ... قبلا هم در این فیلم نوشته بودم ... دور نیست ، دیر نیست ..روز رستاخیز خلق ...