Thursday, June 07, 2007

Iran's big brother for bloggers


روزنامه گاردین در فسمت تکنیکی امروز مقاله کاملی در مورد وبلاگ های ایرانی نوشته که به نظرم جالب هست
لینک کامل مقاله روزنامه گاردین