Tuesday, June 19, 2007

In memory of Peter Price

روز شنبه برای درگذشت دوست عزیزی که 1 ماه پیش پس از 1 سال در بیمارستان بودن ، از بیماری سرطان حنجره در گذشت مراسمی توسط همسرش " کَرن " در بار محلی برگزار شد ... " پیتر " نویسنده و ناشر کتاب بود ..انسانی والا که بیشتر عمرش رو وقف کمک به تهیدستان و مخصوصا خارجی های کم در امد کرده بود ... طبق وصیتش مراسمی گرفته نشد و هزینه به موسسات خیریه داده شد ولی همسرش با پس انداز شخصی خودش 50 تا دوست نزدیک رو دعوت کرده بود و از ساعت 12 تا 8 شب به یاد " پیتر " نوشیدیم و خوردیم ...من هم با عزاداری به همین سبک موافقم وگرنه گریه زاری کردن که عزیزی رو برنمیگردونه ! همسرش " خاکستر پیتر " رو به بار اورده بود که اونهم د رجمع حضور فیزیکی داشته باشه ... در سخنانی که دوستان نزدیک ایراد کردند احساساتی ترین زن و شوهری لهستانی بودند که سالیان پیش وقتی پیتر 18 ساله بوده در ایرلند با اونها اشنا میشه وقتی که " اندرو " تعریف میکرد که پیتر حتی پول کلاس زبان انگلیسی و 1 سال کرایه خونه اونها رو از جیب خودش پرداخته حتی همسر پیتر باورش نمیشد ! دوست دیگری بعد از خو ندن چند اهنگ مورد علاقه پیتر به سبک " بلوز " قطعه ای با " ساز دهنی " نواخت که در " You tube " گذاشتم !