Friday, June 01, 2007

هوای سرد و بارونی لندن

از پنجشنبه گذشته تا حالا هر روز و تقریبا بیشتر شبها بارون های شدیدی میاد و هوا حسابی سرد شده !...البته بارون در لندن زیاد عجیب نیست ولی الان روز اول ماه جون هست ! و اینهمه بارون در این ماه تا بحال سابقه نداشته ..امروز بارون زیاد نسیت و اندکی آفتاب دیده میشه اگر هوا بازهم همینطور باشه حتما چند ساعتی چرخ سواری خواهم کرد ... در مقابل بارون و سرما و هوای ابری نباید تسلیم شد !