Friday, May 04, 2007

Jolene

دیشب با چند تا دوست رفته بودیم باری در مرکز شهر ... از دور قیاقه آشنائی رو دیدم ... نزدیکتر که شد بله خودش بود ... یکی از دوست دختر های دوران دانشجوئی ! بعد از گذشت سالیان زیاد عوض نشده بود... " Julie " با همون خنده همیشگی اش نزدیک شد ...البته با کمی تعجب از دیدن من که تو ی این سالها خیلی از نطر ظاهری عوض شدم ... چند دقیقه ای صحبت کردیم ... بالاخره به شغلی که از زمان دانشجوئی بهش علاقه داشت رسیده و امروزه در حزب کارگر انگلیس نماینده هست ...توی این شلوغی دختر فرانسوی که به تازگی با هم آشنا شدیم کمی چشم غره رفت ! دستگاه موزیک تو ی بار آهنگ " Jolene " رو پخش میکرد و بعد از اینکه 2 بار این اهنگ تکرار شد فهمیدم که دختر خانوم فرانسوی حسودی اش شده و 4 بار این آهنگ رو پشت سر هم انتخاب کرده و تقریبا وسط حرفهام به زور من رو برد طرف قسمت رقصیدن بار ! اینهم از شانس ! چقدر خوبه که اگر گاهی به دوستی قدیمی که کلی خاطره از هم دارید بر میخوری فقط خاطرات خوب پُر رنگ باشه و بتونی به یاد گذشته گپی بزنی ...هیچوقت نتونستم حسودی دختر ها رو بفهمم ... خوبه که " جولی " گفت که با دوست پسر ش زندگی میکنه و صاحب یک بچه هم شده ولی بازم دختر خانوم فرانسوی تمام شب با نگاه هاش آزار میرسوند !