Tuesday, May 29, 2007

رزمگاه پلی تکنیکتو فضای شهر تاریک
وقت شورش میشه نزدیک
باز دوباره گُر میگیره
رزمگاه پلی تکینیک
هر کلاس و هر کریدور
میشه از فریادشون پُر
بوی سنگر میده انگار
خشت به خشت آجر به آجر

کلیپ " رزمگاه پلی تکنیک " حتما ببینید