Wednesday, May 09, 2007

لحظه ها

هنوز زنده ام
هنوز " حس " میکنم زندگی را
میدانم
که " لحظه " سهم من از برگ های تاریخ است
" لحظه ها " را با دقت می شمارم
" سهم " من چقدر کم است این روزها !


پی نوشت :
عکس بالا ساعت دیواری توی راهروی خونه خودم هست !