Friday, April 20, 2007

برگهای پایدار درخت تنومند خلقبه ياد بيژن جزنی و رفقايش

پایدار

گفتم هنوز هم
در جنگل بزرگ
نشمرده ایم برگِ درختان سبز را
غافل که برگ ها
هر یک نشانه ای ز شهیدی ست در جهان
و هر درخت ، دار
هر دار در کمین ِ
انسان ِ پایدار

" حمید مصدق "


پی نوشت :
قسم خوردم بر تو من ای عشق... گزارش سهیل آصفی از بزرگداشت شهدای 30 ام فروردین 1354(بیژن جزنی و یارانش)