Thursday, April 05, 2007

بخشش ملوانان انگلیسی توسط احمدی نژاد

محمودی احمدی نژاد رئیس جمهور رژیم جمهوری اسلامی در یک نمایش مضحک، نظامیان انگلیسی دستگیر شده را بخشید و آزاد کرد. این عمل در حالی صورت می گیرد که رئیس جمهور نه حق بخشودگی کسی را دارد و نه از نظر قانونی می تواند کسانی را که دستگیر شده اند را آزاد کند.
اما با همه این احوال احمدی نژاد در یک کنفرانس خبری عجولانه که ترتیب داده می شود. نظامیان انگلیسی را بعنوان سوژه تبلیغاتی به جلو صحنه می راند و درباره عمل خود می گوید: "آزادی آنان نشانی از رأفت اسلامی و هديه ای از جانب ملت ايران است که در ايام تولد پيامبر اسلام و عيد پاک اعطا می شود".
او در حالی نقطه پایان گذاشتن به عمل گروگانگیری را به اعتقادات اسلامی و مذهبی ربط می دهد که روز گذشته تونی بلر نخست وزیر انگلستان، روز چهارشنبه و پنجشنبه را روزهایی حساس در بحران جاری نامیده بود. رژیم جمهوری اسلامی قبل از بسر رسیدن مهلت تحدید بلر، در یک کنفرانس خبری بخشش دستگیر شدگان را اعلام می کند.
در این کنفرانس خبری اکثر مقامات بلند پایه حکومتی از جمله "وزيران ارشاد، اطلاعات، دفاع، امورخارجه، دادگستری و کشور، تعدادی از نمايندگان مجلس و رئيس شورای شهر تهران" نیز شرکت داشتند.
احمدی نژاد که مشخص نیست به چه دلیلی صاحب این همه اختیارات است، دلیل این آزاد سازی را نه معاملات پشت پرده بلکه "هدیه حکومت ایران به بریتانیا" نامید. اما علت همزمانی آزادی "جلال شرفی" دیپلمات دستگیر شده در عراق با این نمایش را نتوانست توجیه کند.
در همین نمایش احمدی نژاد مدال درجه سوم افتخار را به ابوالقاسم آمانگاه فرمانده پاسدارانی که ملوانان انگلیسی را دستگیر کرده بودند، اهدا کرد. در این مورد هم احمدی نژاد از هیچ صلاحیتی برخوردار نیست و اصلن محل اهدا مدال و نشان به نظامیان در یک کنفرانس خبری نیست بلکه برای آن تشریفات خاصی وجود دارد که او با زیر پا گذاشتن آن و تبدیل کردنش به یک محمل تبلیغاتی سعی در عوام فریبی دارد.
هرچند در یک سیستم منطقی و عقلانی، عملی که منجر به یک بحران شدید بین المللی برای کشور می شود باید انجام دهندگان آن مورد توبیخ قرار گیرند. اما با اهدا مدال به آمانگاه مشخص می شود که طرح پاسداران از ساختن این بحران برای کشور مورد تایید و قدردانی احمدی نژاد و دیگر مقامات حکومتی شرکت کننده در کنفرانس قرار دارد. اینگونه تشکر و قدردانی نشان از تسلط باندهای نظامی - امنیتی بر کشور است که بهای آن بحرانهایی است که از کیسه مردم پرداخته می شود.
جعفر پویه : به نقل از سایت نبرد خلق