Thursday, March 29, 2007

به استقبال تحریم زود رس

دستگیری 15 ملوان نیروی دریایی انگلیس در آبهای عراق توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران، روابط بد رژیم جمهوری اسلامی را با دولت بریتانیا بیش از حد انتظار بحرانی کرد. این عمل رژیم که مغایر قوانین بین المللی است، در شرایط کنونی باعث منزوی تر شدن رژیم شده است و موجی از اعتراضات را نیز برانگیخته است.

دلیل این اتفاق غیر معقول را کارشناسان از دو زاویه مورد توجه قرار می دهند. برخی بر این نظرند که رژیم برای مبادله با ماموران خود که در اربیل دستگیر شده اند، دست به این گروگانگیری زده است و سعی خواهد کرد تا آنان را با تروریستهای صادراتی مبادله کند. اما بعضی دیگر معتقدند که رژیم با این عمل به استقبال تحریم اقتصادی رفته و با تحمیل شرایط جنگی سعی می کند تا ابتکار عمل را در این مورد در دست گیرد.
هر کدام از دو نظر فوق درست باشد، پر بدیهی است که این کار به طور کامل بر ضد منافع مردم ایران است. زیرا رژیم با دستگیر کردن نظامیان انگلیسی، به صورت دوفاکتو وارد یک درگیری نظامی شده است و این به معنی شروع جنگی است که او انتظارش را می کشد.
دستگیری نظامیان انگلیسی به سرعت از دایره مباحث دیپلماتیک خارج شد و روز گذشته دولت انگلیس اعلام کرد که همه روابط اقتصادی و تجاری خود با رژیم جمهوری اسلامی را به حالت تعلیق در می آورد.
از جانب دیگر،
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز گزارش داده است که دولت بریتانیا تا زمان آزادی تمامی بازداشت شدگان، "تنها درباره این موضوع" با مقامهای ایرانی گفت و گو خواهد کرد. با این گفته، همه امید رژیم که سعی دارد تا از این موضوع استفاده چند منظوره ای کند برباد رفته به نظر می رسد.
تونی بلر، نخست وزیر انگلیس نیز با "آدم ربایی" خواندن عمل رژیم گفت، او و دولتش
برای آزاد ساختن ۱۵ نظامی بازداشت شده خود، تماسهايی با متحدان انگلیس در اتحاديه اروپا، ناتو و شورای امنيت برقرار کرده اند تا حمايت آنها را جلب کند.
به زبان دیگر، همگرایی بین المللی تازه ای علیه رژیم جمهوری اسلامی درحال شکل گیری است که باعث و بانی آن خود رژیم است.
بحران گروگان گیری نظامیان انگلیس باعث تحریم اقتصادی زودرسی شده است که رژیم در عمل به استقبال آن رفته است. اینگونه تحریمها می تواند فشار زیادی بر اقشار کم درآمد و کارگران و مزدبگیران ایرانی وارد کند.
رژیم جمهوری اسلامی با این اعمال ثابت می کند که جنگ طلب است و از تحریمهای اقتصادی و سیاسی که فشار بر مردم وارد می کند، باکی به خود راه نمی دهد. علیه سیاستهای جنگ طلبانه و بحران ساز رژیم ولی فقیه باید با همه نیرو و توان اعتراض کرد.جعفر پویه
بر گرفته از سایت نبرد خلق