Monday, March 19, 2007

بهار در راه است

بوی بهار کَم کَم به مشام میرسد
بهترین ویدو کلیپی که در مورد عراق و ایران دیدم ! کسانی که مثل من " آی پاد " قسمتی از زندگی اشون هست حتما ببینید ! حتما میدونید که در لهجه آمریکائی به کشور عراق میگویند " آی رَک " و به کشور ایران میگویند " آی رَن " کمی خنده قبل از نوروز برای همگان ! تماشا کنید
p.s
عکس بالا سبزه ای است که امسال درست کردم !