Tuesday, March 13, 2007

خانه سیاه است

دنیا زشتی کم ندارد ... زشتی های دنیا بیشتر بود اگر آدمی بر آنها دیده بسته بود...
فیلم مستند " خانه سیاه است " شاهکاری از فروغ فرخزاد و ابراهیم گلستان که همون سال ها چندین جایزه بین اللملی بُرد ...فیلمی تلخ ، غمگین ، پُر امید و ..و.. و بی نهایت واقعی ... این فیلم به چند زبان زنده دنیا ترجمه شده ...سالیان پیش فیلم رو دیده بودم و چندی پیش با زیر نویس فرانسوی پیداش کردم حتی اگر مثل من بارها این فیلم رو دیده اید بازهم پیشنهاد میکنم که حتما یکبار دیگه هم ببینید !