Friday, June 09, 2006

! The World Naked Bike Ride

فردا روز جهانی چرخ سواران لخت هست ! هدف این گروه تشویق بیشتر مردم به چرخ سواری هستن و کمک کردن به هوای تمیز تر و استفاده کمتر از ماشین و ... من 2 سال پیش برای شرکت در این تظاهرات دوچرخه ای رفتم ! امسال اینقدر اوضاع این آلرژی لعنتی بده که نمی تونم ریسک بکنم ...البته شاید کلی قرص بخورم و بعد ش هم با پرروئی برم ! امروز تازه کمی بهتر شدم و باید مواظب باشم . فیلم کوتاهی در همین مورد رو ببیند . محل و زمان شروع برنامه در لندن . عکس های چرخ سواری پارسال لندن
آدرس بقیه شهر های دنیا .


پی نوشت :
برنامه به خوبی برگذار شد و امسال حدود 2000 نفر زن و مرد لخت در مرکز شهر لندن به مدت 2 ساعت چرخ سواری کردن .. برخورد مرد رهگذر و توریست ها عالی بود ... چند تا عکس از روز شنبه .