Monday, May 22, 2006

London Weather


هوای امسال لندن و در کُل بریتانیا ، در مقایسه با سال های قبل در همین ایام بسیار سردتر و بارانی تر شده .آسمان تاریک و ابری این روزها فرصت انجام بیشتر ورزش ها و فعالیت هائی که در هوای باز انجام میشه رو نمیده ...البته مردم بریتانیا در طی سالیان با این هوا کنار اومدن و کما بیش فعالیت های مربوط به این فصل رو انجام میدن ! یادم میاد سالیان پیش هفته ای دو شب از ساعت 6 تا 9 عصر برای فراگیری زبان فرانسوی به کلاس میرفتم و شب ها در هوای سرد و بارون های شدید زمستون با دوچرخه مسیر 20 دقیقه ای رو طی میکردم ! اوایل بعد از رسیدن به خونه یک راست میرفتم زیر دوش آب گرم ...بعداز مدتی اینقدر برام عادی شده بود که طوری هماهنگ میکردم که همزمان با " دلیوری غذا " ( غذای چینی ، پیتزا ، غذای هندی و ...) به خونه میرسیدم ! بی خیال از اون همه آبی که از سر و روم جاری بود ! خیلی ریلکس اخبا ر تلویزیون رو میدیدم ، غذا رو با همون لباس های خیس میخوردم و بعدش هم میرفتم دوش میگرفتم ! انگار زندگی " مجموعه عادت " هاست ! هر قدر هم سعی در فرار از این عادتها میکنم گاهی بازم موفق نمی شم !