Wednesday, May 31, 2006

David Gilmour in Concert


شوق پیدا کردن بلیط کنسرت دیود گیلمور 3 روز از قبل از کنسرت قابل وصف نیست ! دیشب در سالن " رویال آلبرت هال لندن " شب متفاوتی بود ... جای تمام دوستان علاقمند به موسیقی " پینک فلوید " و " صدای گیتار و آواز دلنشین دیوید گیلمور " رو خالی کردم !
دیشب دَم در سالن بلیط کنسرت از 800 تا 1000 پوند !!! در بازار سیاه به فروش میرفت !