Friday, May 12, 2006

نیمهُ دیگر


حقارت تا کی ؟ سرکوب وحشیانه جنسی تا کی ؟ ظلم مضاعف به اسم دین تا کی ؟ براستی چرا " خدا باوران اسلامی " هیچ وقت از خودشون نمی پرسند اگر حجاب اسلامی ضروری بود چرا " خدا یشان " نوزادان دختر رو با یک تکه پارچه به دنیا نیاورد تا خیال همه از بابت پوشش زنان راحت بشه ؟؟ این پوشش های تحقیر کننده برای زنان با اسم های غلط انداز دین ، سنت ، نجابت ، پاک بودن ؟!! و هزار مزخرف دیگه فقط و فقط راهی است برای سرکوب بیشتر زنان توسط مردان هوس باز و بی اعتماد . به نظر من مردی که در هنگام تماشای یک نمایش هنری مثل باله و یا تماشای ورزشکاران شناگر زن و ... تحریک جنسی میشه یک بیمار عقده ای و جنسی است که بهتر ه هر چه زودتر به دکتر متخصص و یا روانپزشک مراجعه بکنه اما متاسفانه در دنیای مرد سالار امروزی " مردان " قانون گذار ( اگه بشه اسم اون ها رو مرد گذاشت ! ) از زمان پیامبران الهی تا به حال همیشه به فکر پَس راندن زنان از شرکت در امور جامعه بوده اند و همین سرکوب مذهبی بهترین وسیله برایشان هست . در جوامع بیماری که زنان مجبورند برخلاف میل ا شان با پوشش های مسخره اسلامی از خونه بیرون بیان وضعیت مردان هم بهتر نیست مردانی که این عمل رو تائید میکنند و یا حتی سکوت اختیار میکنند در سرکوب نیمی از جامعه سهیم هستند . به امید روزی که هیچ انسانی به خاطر " جنسیت " هیچ برتری بر دیگری نداشته باشه .