Monday, April 24, 2006

OLD and Happy


ساعت 5 صبح در راه برگشت به خونه ..بعد از یک بارون حسابی ..این 4 نفر 10 دقیقه ای با صدای بلند میخندیدن و جلوی ما حرکت میکردند ... اون خانوم و آقای سمت راست عکس ، به راحتی بالا ی 80 سال سن داشتند و حسابی مست و خوش بودند با پسرشون و دوست دخترش از ولگردی شبانه به خونه میرفتن ! زندگی شاد و خوش برای همه افراد و همه سن ها ! آرزو میکنم که وقتی به سن اون ها رسیدم همچین روحیه ای داشته باشم ! البته اگر اونقدر عمر کنم !
ملکه انگلیس این روزها داره تولد 80 سالگی اش رو به خرج مردم و مالیات دهندگان !!! جشن میگیره !