Sunday, April 16, 2006

Easter Holidayتعطیلات عید پاک مسیحی بهانه ای شده تا با دوستانم چند روزی به کوهنوردی ، قایق سواری ، پیاده روزی ..و....و....و..و به اینجا برویم ..جای همه دوستانی که به این ورزش ها علاقه دارن رو خالی خواهم کرد


گردشی در شهر زیبای " اُلورستون " به کمک سایت رسمی شهر . آیکُن های زرد رنگ شما را به نقاط مختلف شهر میبرند !