Saturday, March 11, 2006

Stupid Girl - Pink

من " pink " رو دوست دارم ... این خواننده خوش صدا در ویدئو کلیپی بسیار زیبا بر علیه زنان عروسکی و احمقی که فقط برای مورد پسند واقع شدن مردان ؟!؟ هزار مدل آرایش و رقص و عمل جراحی میکنند رو مسخره میکنه ! متاسفانه بسیاری از خوانند زن جوان به جای داشتن صدا و استعداد موسیقی با لخت شدن و ادا اطوار های سکسی درآوردن جلوی دوربین آهنگ های سطح پائین اشون رو به فرو ش میرسونن ، در چند سال اخیر ، حتی بعضی از خوانند گان نسبتا خوش صدا هم به همین کار رو اوردن ! کسانی که با موزیک غربی پاپ آشنا باشند با دیدن این ویدئو میتونن بفهمند که " پینک " در این کلیپ ادای چه کسانی رو در اورده و حرکاتشون رو مسخره خونده و درنهایت به اونها میگه " دختران احمق "
اینهم متن شعر این آهنگ ...به امید روزی که زنان برای خودشان واحساس زنانه اشان آرایش کنند واگر دوست دارند عمل جراحی انجام بدهند تنها دلیل اش مورد پسند واقع شدن مردان نباشه و برای اعتماد به نفس بیشتر و دلایل شخصی خودشون کاری رو انجام بدهند ...