Friday, March 24, 2006

The People's Act of Love

مدتی پیش این کتاب رو از دوست نویسنده ام ، هدیه گرفتم پس از خوندن به دوست دیگری قرض دادم تا اونهم بخونه ... دیروز با هم در مورد کتاب و مسائلی که مطرح میکنه صحبت میکردیم ..براستی چند نفر ازما تا به حال به " عشق " واقعی رسیده اند ؟ چند نفر از ما اصلا میدونن " عشق " چی هست و چرا همه دنبال عشق هستند ؟ چرا بیشتر عشق ها بعد از مدتی یکطرفه میشه ؟ چی میشه که روزی عاشق میشیم و مدتی بعد از اون روزها فاصله میگیرم و گاهی یادی و خاطره ای عذاب مون میده ؟ داستان این کتاب در سیبری شوروی اتفاق افتاده و نویسنده با مهارت خاصی احساسات چند زوج عاشق رو به تصویر کشیده ..مثل همیشه " عشق " ممنوع از بقیه عشق ها جاذبه دار تر و پُر رنگ تر هست ... خوندن این رمان نسبتا آسون رو به همه کسانی که امکانش رودارند جدا توصیه میکنم ..." جیمز میک " نویسنده انگلیسی این کتاب که حدود 10 سال خبرنگار روزنامه های معتبر انگلیسی بوده و بیش از 5 کتاب چاپ کرده و از سال 1991 تا 1999 در شوروی زندگی کرده . وی این روزها در محله ما زندگی میکنه و چند باری بطور اتفاقی با دوستان مشترک در بار محلی باهاش صحبت کردم . " جیمز " 44 ساله انسانی است بسیار افتاده و با سواد با کوله باری از تجربیات گرانبهای سفر و ... خاطرات شنیدنی در مورد زندگی دراتحاد جماهیر شوروی سابق ! برای خرید کتاب یه اینجا بروید .