Saturday, March 18, 2006

تظاهرات ضد جنگ در لندن


در روز شنبه تظاهرات جهانی ضد جنگ در صد ها شهر و کشور مختلف دنیا برگذار شد . این بار اما از تظاهرات میلیونی خبری نبود ... در چند ماه اخیر بعلت گَند هائی که مسلمانان بنیادگرا برای چند تا کارتون بی ارزش به راه انداخته اند و چهره خشن ( به نظرم واقعی ) دین اسلام رو نمایان کردند بسیاری از غربی ها از ترس پا گرفتن بنیاد گرائی اسلامی و خشونت های آنان در مقابل وحشی گری های امریکا و بنیاد گرایان مسیحی خاموش نشسته اند ... پس از تجمع در " هاید پارک " جمعیت بصورت راهپیمائی از " هاید پارک " به میدان " ترافلگار " رسیدند و سخنرانان صحبت کردند... برای اولین بار در تظاهرات ضد جنگ بسیاری ایرانی دیدم در گروههای مختلف ... یکی از اصلی ترین شعار ها " به ایران حمله نکنید " بود ... از اون جائی که " بوش و بلر " معتقدند که با خدا در تماس هستند و به فرمان خدا به همه جا حکله میکنند ، این نقاشی و این پرچم رو با دوستانم تهیه کرده بودیم و به مراسم بردیم ... سوسیالیستها و کمونیستها طبق معمول بیشترین جمعیت رو تشکیل میدادند ...

این مرد مبارز ونازنین هم مثل همیشه سخنرانی کوتاه ولی مفیدی ایراد کرد " Tony Benn "
آقایی ایرونی متنی رو به فارسی خوند و ضمن حمله به دولت دیکتاتوری اسلامی ایران بر علیه جنگ گفت " ما صلح جو هستیم و با هر گونه جنگ و سلطه طلبی مخالف هستیم " دختر خانم جوان ایرونی هم به انگلیسی متن زیبائی رو خوند همزمان در کنار دستم پسرک بسیجی رو دیدم که به تنهائی اومده بود و پرچم جمهوری اسلامی رو درهوا تکان میداد و با هر تکان پرچم فریاد میرد " الله اکبر " !!! نمیدانم اون بچه بسیجی در سرزمین کفر چه میکرد و چرا در سرزمین الله نمانده بود ! ...جنبش زنان و صلح جویان هم مثل همیشه در صف اول بودند ...تظاهرات در " میدان ترافلگار " پایان یافت ... به امید روزی که هرگز در جهان جنگی نباشه و " انسانیت " معنائی بیشتر از چند تا معامله پُر سود نفتی ، پول و قدرت داشته باشه .