Tuesday, March 07, 2006

خاطرات رنگی

به نظرم من همه خاطرات دارای رنگ هستند ..خاطرات خوش ..خاطرات تلخ و بد ...خاطرات پَر رنگ و کم رنگ ...خاطره ها قسمت بزرگی از زندگی انسان ها رو می سازند همین که توی یک محیط نشسته ای و با دیدن یک نشونه شاید بسیار کوچیک خاطرهای دور به ذهنت بیاد و اون خاطره خیلی سریع پُر رنگ بشه ... برای من زندگی بدون خاطره هام تقربیا غیر ممکنه ... خوشبختانه اهل در " جا " زدن نیستم و میتونم با هر خاطره ای که خواستم فرسنگ ها فاصله بگیرم و بندرت از ذهنم " پاک اش" کنم ! بیشتر اوقات روز و شب ، خاطره هام با من هستند همین نزدیکی ها توی ذهنم ...گاهی توی جیبم ... گاهی گوشه چمدونم ... خلاصه همه جا ! خاطرات روزهای برفی و بارونی ام اینقدر زیادن که توی ذهنم طبقه بندی اشون کردم ! خاطرات لب دریا و شهر های ساحلی توی قسمت خوش رنگ آبی و زرد هستند ... خاطرات مسافرت ها توی یک قسمت دیگه بایگانی شده اند ! خاطرات عشقی هم که همیشه با رنگ " رنگین کمون " شروع میشن و گاهی خاکستری و بعد ها کم رنگ میشن ! بعضی هاشون هم همیشه " طلائی اند "