Friday, February 10, 2006

Return of an evil man

12- 22 بهمن مصادف با دهه زجر مضاعف برای مردم ایران
در سال پر شور 57 من پسرکی بیش نبودم ...بدور از هیاهوئی که در ایران در جریان بود ..هر روز با چشمانی باز و خیره بر صفحه تلویزیون ... از دیدن اونهمه زن چادری و مرد بد لباس و ریشو شوکه بودم .. تصویری که از ایران در تلویزیون میدیدم اونی نبود که من فکر میکرد م ... اون سال بسیاری از مردم ساده دل و خسته از ستم شاهنشاهی عکس " امام " رو در ماه دیدند ؟!؟ ...بالاخره در یکی از روزهای ماه بهمن همیشه خونین مردی به " نام آیت الله خمینی " پس از 14 سال تبعید به ایران بازگشت ...اون صحنه مصاحبه که در مسیر سفر از فرانسه تا ایران بود رو هنوز به خاطر دارم از وی پرسیدن پس از 14 سال دوری از ایران الان چه احساسی داری و خمینی درکمال صداقت جواب داد " هیچی " ! به نظرم نسل بزرگتر از من که اون روزها در ایران بود و درگیر در شَر و شور قیام و انقلاب باید همون موقع میفهمید با چه رهبر پوشالی طرف هست ..سال ها از اون روزها میگذره و از وعده های دروغین رهبر پوشالی همگان مطلع هستند ... وی قرار بود ایران رو آباد بکنه ولی در عوض ویرانی و کشت و کشتار و جنگی که حاصل خودکامگی و بی سوادی اش بود گریبان گیر همه شد ... انقلاب 57 ، قیامی که در نطفه خفه شد ... خمینی هم آمد و رفت و مُرد و به زباله دان تاریخ پیوست ولی تفکر ارتجاعی خمینی ها هنوز داره نفس میکشه ... تفکرات ارتجاعی اون در حرفهای بن لادن ها ، خامنه ای ها ، خاتمی ها ، احمدی نژاد ها و ..تکرار میشه ..سال 1358 اولین روزنامه طنز ایرونی در تبعید به نام " طاغوت "( شایدم هم " یاقوت " اسمش درست یادم نیست ) که توسط " هادی خرسندی " در لندن چاپ شد عکس بالا رو چاپ کرد و زیرش نوشت :

بوی گل و سنبل و یاسمن آید
دیو چو بیرون رود دوباره در آید