Monday, February 06, 2006

The British Army

در کشور انگلستان سربازی برای پسران وجود نداره و کلا ارتش ( همه شعبه هایش ) بصورت داوطلبی و استخدامی است . از وقتی که جنگ و حمله امریکا و متحدانش به کشور عراق شروع شده هر روز تعداد کمتری از جوانان به ارتش می پیوندند ... طبق گزارش روزنامه ها ، خانواده اکثر سربازان و نظامی های درگیر در جنگ با عراق مخالف جنگ جدیدتر (با ایران ) هستند ... تا به حال نزدیک به 100 نفر بریتانیائی ، نظامی در جنگ عراق کشته شده اند و همین باعث کاهش پیوستن نیرو به ارتش شده ... همیشه سالی چند بار تلویزیون آگهی استخدام برای جذب نیرو به ارتش رو پخش میکرد ولی از آغاز سال میلادی 2006 تعداد آگهی های ارتش درتمام کانال های تلویزیونی و رادیوئی چندین برابر شده ... تحولات اخیر ... افاضات ا حمدی نژاد ! ... امکان حمله نظامی به ایران ... امکان یک جنگ دیگه برای نفت ... از دغدغه های روزمره ام شده ...