Tuesday, February 07, 2006

دنیای اسلام سیاسی

برای من دین یعنی خرافات نه کمتر و نه بیشتر ...با چاشنی همیشگی احساس گناه ؟!؟! و ترس و مجازات و از این مزخرف ها ... این روزها در اوایل قرن 21 متاسفانه به علت های بسیار گوناگون که از حوصله این چند خط خارج هست هنوز عده زیادی که از کودکی شستشوی مغزی شده اند به ادیان مختلف اعتقاد دارند ... این ویدئو کلیپ روببینید و کمی بخندید ... هنوز نمی تونم بفهمم چرا مسلمون های مثلا با سوادتر ( البته اگه اصلا چنین چیزی وجود داشته باشه ) نمی تونن درک کنن که چندتا کارتون ستون اون دین آنچنانی اشون رو به لرزه نمی اندازه ! ضمننا این کارتون ها در ماه سپتامبر منتشر شدند و حالا 4 ماه بعد جهان اسلام یکباره از خواب بیدار شده !!! یادم میاد در اواسط دهه 1980 هم این تاخیر اسلامی برای جریان " سلمان رشدی " اتفاق افتاد ..انگار این گونه مسلمون ها ذاتا عقب افتاده هستند ... به این میگن اسلام سیاسی و چندمیلیون انسان کم سواد ، بی مغز و بسیار خرافاتی و مذهبی که فقط بلدند مثل گوسفند به حرف ملا و آخوند محلی بریزن توی خیابون !
چند سال پیش که مسلمانان افغان ( طالبان ) مجسمه های بودا رو منفجر کردند صدائی از جهان اسلام در نیومد ؟ میلیاردها بودائی و البته غیر بودائی در جهان با حیرت صحنه های انفجار رو از تلویزیون تماشا کردند ولی هیچ کسی پرچم کشورهای اسلامی رو نسوزوند به هیچ سفارت و دفتر و انجمن اسلامی هم حمله ای نشد ! در جریان تظاهرات های آنچنانی 6 ابله تا به حال کشته شد ن من آرزومیکنم که خداوندشان بزودی همگی تظاهر کنندگان رو به آستان الهی ؟!؟! فرابخونه و بهشت که وعده داده بود ، رو براشون آب و جارو بکنه ! هیچ فکر کردید که اگر مسیحی ها هم به احمقی مسلمون ها بودن الان چندین میلیون از اونها هم در خیابونهای دنیا در حال عربده کشی بودن و به این ویدئو کلیپ پایین این متن اعتراض می کردند ! !

اینهم کارتون های حادثه بر انگیز

!اینهم لینک کلیپ مسیح !