Tuesday, February 07, 2006

انرژی هسته ای ایران

کاسه ی خالی اش به کَف ته َصف
این چنین ناله کرد مستضعف !

کاش من هم اورانیوم بودم
محترم قَد یک اتم بودم

تا حکومت مرا غنی می کرد
مثل مشکینی و کَنی می کرد

کاش من هم اورانیوم بودم
عشق آخوندهای قم بودم !


" هادی خرسندی "