Sunday, January 29, 2006

A Thousand Kisses Deep

نزدیک به 3 سال هست که آلبوم " Ten New Songs " از لونارد کوهن به بازار اومده و در این مدت تقریبا هر روز به این آهنگ گوش کردم !

A Thousand Kisses Deep