Thursday, January 12, 2006

shame

وقتی که خوش تراش تَرین تَن ها را
به سکه ای می توان خرید
دریغا ، دریغ
اگر که نیاز به کیمیای عشق افتد !

شاملو


داستان " رهگذران " نوشته ای از خانم " رُزا " ساکن ایران