Tuesday, January 31, 2006

صدای کودکان شکنجه شده در جمهوری اسلامی

مهدیه 12 ساله از جریا ن حمله وحشیانه به خانه اشان و دستگیری همراه با خواهر 2 ساله اش و مادرش... حتما این فایل صوتی رو گوش بدهید ... پدر مهدیه سلیمی خود مجروح جنگی است و شیمیائی شده ...در جنگی که فقط و فقط برای حفظ نظام منحوس جمهوری اسلامی 8 سال ادامه پیدا کرد وی مجروح شده و حالا هم حق هیچگونه اعتراضی نداره ؟ همسر وی که در خانه خیاطی میکند هنوز بعنوان گروگان در زندان بسر میبرد ! صورت کودک 2 ساله اشان هنوز زخمی است ...مهدیه 12 ساله و خواهر کوچکش چشم انتظار مادر نشسته اند ... جریان اعتصاب صنفی اتوبوسرانان رو اینطور سرکوب می کنند ... صدها نفر از خانواده های دستگیرشدگان اخیر در شرایط روحی و مالی بسیار بدی قرار دارند ...رانندگانی که برای اعتراض به شرایط کاری اعتصاب کرده اند حالا باید بغیر از کتک و زندان در شراطی مالی بدتر هم قرار بگیرند ولی حاکمان کشور اسلامی با ثروتهای بیکران در اروپا و امریکا تجارت کنند ! دولت احمدی نژاد بجای برگزاری کنفرانس تحریف هولوکاست چرا دختر 2 ساله رو در قرن 21 با ضرب و شتم به زندان می اندازه ؟ میدانستید که طبق آمار موجود آدولف هیتلر با اون همه جنایت با شهر وندان آلمانی و هم وطن های خودش مهربان تر از حاکمان جمهوری اسلامی ایران با ایرانیان بود ؟ . حتما حتما این فایل صوتی واقعی و غم انگیز پدر و دختری درد کشیده روگوش بدهید .

راستی خاتمی ها در کدوم گوری هستند ؟؟؟ جریان فریبکارانه دوم خرداد و مثلا گفتگوی تمدن ها و .... ؟!؟!؟ رفرمیست ها !!! همگی خفه شده اند ! لابد الان می گویند که ما در این مملکت پست و مقامی نداریم ؟!؟ البته برای من عجیب نیست و می دانم که تمام جناح های دولت دیکتاتوری جمهوری اسلامی در ظاهر شاید تفاوت هائی داشته باشند ولی در باطن برای حفظ نظام فاشیستی همگی در سرکوب مردم همدست هستند ... راستی باز هم خانم شیرین عبادی در سخنرانی های بین اللملی اش از زندان های عجیب و غریب امریکا صحبت خواهد کرد ؟ قصدم دفاع از امریکا نیست که سیستم امپریالیستی هزاران اشکال داره ولی خانم عبادی که میتونه بلندگوهای بین اللملی رو برای چند ساعتی در اختیار داشته باشه چرا هرگز حرفی از زندانیان ایران نمی زنه ؟ این روزها هم سپری خواهند شد و روزی و سالی دوباره آزادی بر سرزمین ایران راه خواهد یافت این سیر تکامل تاریخی است و هیچ دیکتاتوری در هیچ کجای دنیا تا بحال دوام نداشته ..نیروی مردم و فرهنگ همیشه بر زور و ستم غالب بوده و خواهد بود .

اعلام اعتصاب برای روز جمعه 14 بهمن