Friday, January 06, 2006

و تولد و تکامل و غرور

دی ماه سالگرد تولد شاعری است که دست هاش رو توی باغچه کاشت و براستی که دست هایش در نسل های بعدی سبز شد ..فروغ برای من بسان معلمی است که دستم را گرفت و به ادبیات فارسی علاقمند کرد ... برای اولین بار کتاب و صدای غمگین ولی جادو ئی فروغ بود که من رو با شعر معاصر ایرونی آشنا کرد...فروغ قبل از تولد من فوت کرده بود ولی اشعار به یاد ماندنی و روح سرکش اون در هزاران نفر بعد از اون زنده ماند ...و تولد و تکامل و غرور... یادش گرامی باد

چکیده ای از زندگی و آثار فروغ


ایمان بیاوردیم به آغاز فصل سرد


در این سایت میتونید تی شرت با عکس فروغ سفارش بدهید


شعر عروسک کوکی با صدای فروغ