Wednesday, January 11, 2006

Bird Flu و دولت ملا های ایران


حتما اخبار مربوط به " تب/ آنفلوآنزای مرغی " رو شنیده اید . چندین نمونه از "Bird flu " در بیش از 10 کشور و از جمله در کشور هم مرز ایران – ترکیه - مشاهده شده . این بیماری که از پرندگان مهاجر به انسان منتقل میشه ، تاکنون متاسفانه جان 40 نفر و 5 نفر از کشور ترکیه رو گرفته. این کاریکاتوریست خوش ذوق انگلیسی امروز این طرح رو کشیده که امروز در یکی از پر فروش ترین روزنامه ای انگلیس چاپ شد.