Wednesday, November 23, 2005

The Lost Art

دیشب یکی از دوستان خویم " Christian Furr" که نقاش موفقی هست ، در سالن کوچک ولی بسیار معروف " The Marquee Club – Colony Hall – " کتابش رو Launch ( مترادف فارسی اش رو بلد نیستم !) کرد. کریستین در 28 سالگی جوان ترین نقاشی بود که از نزدیک پُرتره ملکه انگلیس رو کشیده . کلی نمایشگاه و آثار مختلف داره که در سایت خودش میتونید ببیند . عکس روی جلد کتاب " The Lost Art " هم " Emma" همسرش هست . کتاب بیشتر در مورد آموزش سریع و تشویق به نقاشی برای همگان هست . به نظر من اگر عده بیشتری به نقاشی و کلا کارهای هنری ( حتی بصورت hobby ) رو بیارن حتما دنیا ی بهتری خواهیم داشت .
شاید یکی از جاذبه های نقاشی های کریستین برای من این هست که بیشتر آدمهای نقاشی های اون رو از نزدیک میشناسم !یکی از بهترین نقاشی هاش به نظر من این هست .نقاشی از اتاق خواب خونه قبلی اشون گرفته شده