Monday, November 28, 2005

معجزه احمدی نژاد

حتما بسیاری از شما سخنان گُهر بار اخیر " مستر پرزیدنت ایران اسلامی رو شنیده اید ! ویدئوی با صدای کیفیت بسیار پایین اینجاست و میشه حدود 2 دقیقه از قرن 21 و دنیای اینترنت به عصر حجر پرتاپ شد... بعد از این نزدیک به 2 دقیقه میشه حسابی شوکه شد ! بله به ایران اسلامی و تفکرات عالی نماینده چندین میلیون ایرانی خوش آمدید ...میدونم که الان بسیاری ادعا میکنند که ما اصلا رای ندادیم و.. اصلا تقلب شد ...ما به نماینده ؟!؟! دیگه ای رای دادیم و ... چه بخواهیم و چه نخواهیم چندین میلیون ایرانی در داخل و حتی خارج از ایران در این نمایش مسخره شرکت کردند ... این سخنان گُهر بار رو به تمامی کسانی در این انتخابات شرکت کردند تقدیم میکنم ... دست همگی تان درد نکنه و امید دارم که از معلومات و مشاهدات عینی !! " رئیس جمهورتان ( فرقی نمی کرد که نام کدامیک از این 8 نفر از صندوق بیرون بیاد ) لذت ببیرید و همیشه نورانی باشید ! چون کیفیت صدا بد هست عین حرف هاش رو اینحا مینویسم تا شما هم بخونید ...


احمدی نژاد خطاب به آخوندی به نام احمدی آملی : ما به نيويورك كه رفته بوديم، قبل از آن‌كه برويم خيلي جوسازي بود، تهديد كرده بودند كه اگر بياي، دستگيرت مي‌كنيم. گفتم: من مي‌آيم. گفتند: پس امنيت را برقرار نمي‌كنيم. گفتم: پس حتما آنجا خبري هست كه مخالفت مي‌كنند. من مي‌آيم. خدمت آقا هم عرض كردم، همين را فرمودند، گفتند: حتما بايد اين سفر انجام شود، خودشان آنقدر عليه ما تبليغ كرده بودند كه همه گوش‌ها و چشم‌ها را به سمت ما متوجه كرده بودند كه اين هيأت كي هست.

وقتي در خيابان‌ها راه مي‌رفتيم، به هر ساختماني مي‌رفتيم، همه توجهات به سمت هيأت ايراني بود، كأنه هيچ كس ديگري نبود. من روز آخري كه سخنراني كردم، تقريبا همه سران بودند يكي از همان جمع به من گفت: «وقتي تو شروع كردي «بسم‌ا..» و «اللهم» را گفتي، من ديدم يك نوري آمد، تو را احاطه كرد و تو تا آخر در يك حصن و حصاري رفتي»؛ اين را من خودم هم احساس كردم كه فضا يك دفعه عوض شد و همه حدود بيست‌وهفت، هشت دقيقه تمام، اين سران مژه نزدند. اين‌كه مي‌گم مژه نزدند، غلو نمي‌كنم. اغراق نيست، چون نگاه مي‌كردم، همه سران مبهوت مانده بودند. انگار يك دستي همه آنان را گرفته بود، آنجا نشانده بود. چشم‌ها و گوش‌هايشان را باز كرده بود كه ببينيد از جمهوري اسلامي پيام چيست.


به نظر من تمام کسانی که در انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی شرکت کردند و به هر نماینده ای؟!؟! ( بخوانید یکی از 8 قاتل و سرکوب کننده مردم ایران ) رای دادند به نوعی مسئول ادامه حیات ننگین جمهوری اسلامی هستند ... ادامه حکومت 27 ساله سرکوب و ترور بهتر از " احمدی نژاد "نمیشه .