Monday, October 10, 2005

دهم اکتبر روز جهانی مبارزه بااعدام

اون سالهای دور..دور ِِ..دور..دولتمردان مخالفان رواعدام میکردند ..به هر دلیل و بهانه ای که این اعدام ها صورت میگرفت اگر آن روزها بودم حتما اعتراض می کردم ...بعد ها در دوران رضا شاه مدتی سرکوب و ها شدت پیدا کرد و اعدام و کُشت و کشتار زیاد شد... اگر آن روزها بودم حتما اعتراض می کردم..در زمان محمد رضا شاه در سال های متمادی سرکوب مردم و اعدام ها ادامه داشت ... در سال 50 پس از حماسه سیاهکل اعدامها شدت گرفت .... اگر آن روزها بودم حتما اعتراض می کردم...پس از استقرار جمهوری اسلامی جوخه های اعدام و مرگ جزئی از زندگی روزمره میلیونها ایرانی شد ... بساط اعدام و کُشت و کشتار با سیستم فکری و دستگاه سرکوب جمهور ی اسلا می گره خورده... طی این 27 سال، طی آماری که موجود هست ، بیش از 250 هزار نفر فقط به خاطر عقاید متفاوت توسط ملا های دیکتاتور به جوخه های مرگ سپرده شده اند ... به نظر من وظیفه تمام انسان های آزادیخواه هست که به این قتل و کُشت و کُشتار وحشیا نه اعتراض کنند

بیائید تا در روز دهم اکتبر صدای خاموش شده همه قربانیان تاریخ معاصر ایران باشیم ...بیائید تا صدای کسانی باشیم که با سُرب داغ دشمنان مردم ،طناب دار و یا و زیر وحشیانه ترین شکنجه ها خاموش شده اند ...بیائید تا صدایشان رو به گوش جهانیان وتمام و جدان های بیدار برسانیم . به امید روزی که قانون " اعدام " ( به هر دلیل و جرمی که مجرم داشته باشه ) در تمام جهان لغو بشه ... من حتی حاضر به اعدام دشمنانم هم نیستنم ..اعدام راه حل نیست ..اگر با اعدام میشد جلوی نشر اندیشه رو گرفت چرا هنوز پس از اینهمه سال که از پیدایش جوامع بشری میگذره هنوزباید با اعدام و قتل جلوی مخالفان رو گرفت ؟اعدام حتی برای مجرمانی از قبیل دزد و قاتل و متجاوز و ... هم قابل قبول نیست اگر می بود چرا پس از اینهمه سال هنوز اینگونه مجرمان و عاملان ناهنجاری های اجتماعی هبچ تغییر مثبتی در رفتارشان نشده ؟... حالا هستم و اعتراض میکنم ... پدیده وحشیانه " اعدام باید متوقف شود "

* عکس سیاه و سفید سمت راست ، یکی از صحنه های تیر باران مبارزان کردستان توسط جمهوری اسلامی در سال 58 ( بهار آزادی ؟!؟! )هست