Friday, June 24, 2005

Tim is OUT :-) Andy is IN

در 4 مين روز بازی های تنيس ويمبلدون در لندن . تنيسور شماره 1 انگليس "Tim Henman " از دور خارج شد . من هيچگاه بازی " تيم " رو دوست نداشتم ، البته چند سالی ميشه که اون در صدر 10 تنيسور اول جهان هست ولی هرگز هيچ تورنمتی رو تا به حال نبرده . چون در انگليس بهتر از اون ندارند تماشاچی ها هنگام مسابقه اون مثل فوتبال " هوليگن ها " شلوغ می کنند و فرياد می زنند . " تيم " هرگز بالاتر از " سمی فاينال " ويمبلدون نرسيده ولی هر سال آرزو می کنم که در دور اول خارج بشه که پس از رفتن اون بشه درست و حسابی تنيس تماشا کرد و از شَر هورا کشانی که اکثرا نه تنيس بازی میکنند و نه اصلا چيزی از تنيس می دونن راحت بشم و بقيه مسابقات رو با خيال راحت تماشا کنم . ديروز " تيم " که امسال نفر 6 جهانی هست از نفر 152 دنيا باخت . امسال " Andy Murray " جوان 18 ساله انگليسی و بسيار با استعدادی وارد ميدون شده . " اندی " که در جدول نفر 350 در دنيا ی تنيس هست ، ديروز در 3 تا ست پشت سر هم ، نفر 13 دنيا رو شکست داد .ايکاش اين hay fever لعنتی ام کمی اين روزها با من بيشتر مدارا می کرد . عاشق بوی چمن تازه هستم ولی مجبورم که با 100 تا قرض و قطره چشم به تماشای مسابقات برم !